Csatlakozz internetes borklubbunkhoz!

Az elsőmagyarborfelismerő alkalmazás

próbáld ki ingyenes verziónkat!
gallery/app_store_badge_2x-d521b683
gallery/fb ikon
gallery/img_5574

Igazodj ki a magyar borok útvesztőjében az Első Magyar Bor Felismerő Alkalmazás segítségével. Tudj meg többet a borodról. Csak fényképezd le a bor címkéjét és az Expertvino megkeresi a bort az adatbázisából. Megtudhatod, hogy milyen a bor mielőtt megvennéd, vagy kinyitnád.

ne vásárolj több rossz bort

EXPERTVINO

LEgyen A személyes sommeliered

Kóstolásaid és értékeléseid alapján, személyre szóló bor ajánlásokat fog adni az Expertvino, melyek a lehető legjobban hasonlítanak kedvenc boraidhoz.

Személyes bor-tanácsadódként mindig józanul fog emlékezni az általa kóstolt borokra és azok értékelésére.

gallery/bor katyvasz
gallery/logo short

KLUB / LITE

Premium

Borfelismerés, Klub funkciók

 

Bor vásárlás, bor blog, bor ismertetők

 

Baráti csoportok létrehozása, követések

 

Bor-étel párosítás, étel-bor ajánlás

 

Borkóstolók, limit nélküli felismerés

Bor felismerés, értékelés

 

Személyes statisztikák, ajánlatok

 

Régiós bortípusok, szőlőfajták, borrégiók

 

Borfal, barátok borai, chat

 

Limit nélküli felismerés, prémium funkciók

 

MÉG NEM ELÉRHETŐ

APPLE STORE-BÓL LETÖLTHETŐ

gallery/app_store_badge_2x-d521b683
gallery/névtelen

KLUBSZINTEK

Az EXPERTVINO jellemzői

gallery/fogaskerek
gallery/pc ikon
gallery/ora

Gördülékeny bor-felismerés, gyors információcsere

Internet alapú kapcsolat,

online azonosítás

24/24 órás elérhetőség

gallery/database
gallery/lakat
gallery/repulo

Legnagyobb magyar bor felismerő adatbázis

Jelszóval védett személyes adatok

Átlátható és egyszerű kezelés

gallery/idézőjel

Ha egy üzletben kell vásárolnom számomra ismeretlen borokból és valaki olyan segítségére lenne szükségem, aki ismeri, hogy milyen borokat szeretek, akkor az EXPERTVINO a legjobb és mindig kéznél lévő segítség.

 

 

Túl sok az indokolatlanul drága és középszerű bor. Válassz a Borklub tagok ajánlása alapján!

Ildikó / Magdolna Borklub alapító tag

gallery/idézőjel

 Voltál már úgy, hogy étteremben mások előtt kellett választanod ismeretlen és drága borok közül és mindenki várta, hogy ebből hogyan mászol ki?

Használd az EXPERTVINOt és tudj meg mindent a borokról, mielőtt kinyitnád.

 

 

Legyél Te is Profi a bor-étel párosításban!

Károly / Expertvino Sommelier

Ki emlékszik már, hogy melyik is volt az a bor, amit a haverokkal ittunk és mindenkinek ízlett?

A telefonom mindig nálam van és vele az

EXPERTVINO is. Ez az App lesz a Sommeliered aki emlékszik boraidra, rögzíti értékeléseidet, kóstolásaidat és azokban később bármikor kereshetsz fényképpel, árakkal együtt.

 

Legyen kéznél mindig a bor-noteszed!

Miklós / Expertvino IT Expert

 

Kinek van annyi ideje, hogy minden bort végigkóstoljon? Használd fel barátaid, a 

klubtagok és a "Pro" userek tapasztalatait, hogy ne vásárolj többet drágán olyan bort, ami nem ízlik. Az EXPERTVINO rád szabva állítja össze ajánlásait az eddig kóstolt boraid értékeléseinek figyelembevételével.

 

Az élet túl rövid ahhoz, hogy rosz bort igyunk!

Tamás / Magdolna Borklub *Chef-Borszakértő 

gallery/idézőjel
gallery/idézőjel

AJÁNLÁSok

GALÉRIA

kapcsolat

gallery/logo short
gallery/fb ikon
gallery/névtelen

Cím:

Páskom utca 45

Veresegyház

2112

Magyarország

Telefon:

+36 20 5000 710

gallery/idézőjel

Adatvédelem / Tervezett!!

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(továbbiakban úgy is, mint „Adatvédelmi Tájékoztató”)

1. Alapvető rendelkezések

1.1. Előzmények
Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá válik/vált az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation,
GDPR, a továbbiakban: „GDPR”). Az Expertvino üzemeltetője (továbbiakban úgy is, mint „Adatkezelő”), a GDPR értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a GDPR az Adatkezelő által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

1.2 Az Adatvédelmi Tájékoztató célja
Az Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy megállapítsa az Adatkezelő által követett és alkalmazott és rá irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési
rendelkezéseket, elveket, az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.3 Jogszabályok
Az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmának meghatározásakor az Adatkezelő kiemelten a GDPR mellett figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infótörvény.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit is.

1.4 Hatály
Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.expertvino.com, a www.expertvino.hu címen elérhető weblapok ( továbbiakban úgy is, mint Weblapok ) és az Expertvino Lite applikációhoz ( továbbiakban úgy is, mint Expertvino) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weblapokon, az
Expertvinoban hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek által közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.
Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatvédelmi Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire,
melyekre a Weblapokon, vagy az Expertvinoban található hivatkozás vezet.

1.5. Az Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

1.5.1. A Adatkezelő fenntartja a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató egyoldalú döntésével történő módosítására.

1.5.2. Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ( továbbiakban úgy is, mint „Felhasználó”) a Weblapokra történő belépéssel, vagy az
Expertvinoba történő regisztrációval elfogadja a Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, az Felhasználó további beleegyezése a
Adatvédelmi Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges.

2. Fogalom meghatározások
Az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelenő fogalmak jelentései:

2.1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

2.3. Személyes adat vagy adat: Felhasználóra vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat
kezeli.

2.5. Felhasználó: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Adatkezelő rendelkezésére.

2.6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő, vagy a Weblapok, illetve az Expertvino üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weblapokhoz, illetve az Expertvinohoz a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Felhasználó azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti az Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.7. Adatvédelmi Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

3. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Név: Mandalon Korlátolt Felelősségű Adatkezelő
Székhely: 2112 Veresegyház, Margaréta utca 44.
Cégjegyzékszám:........................., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +3620.......................
E-mail:.......................................
Adatvédelmi felelős: A GDPR alapján a Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére
Adatvédelmi felelős beosztása: -
Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő üzemelteti a Weblapokat, illetve az Expertvinot amely marketing és edukációs célból jött létre, kereskedelmi kapcsolatban áll a hirdetőkkel és a borpiac egyéb szereplőivel.

4. Az adatkezelés alapvető elvei

4.1. Jogszerűség, tisztességesség
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő csak a jogszabályban
meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

4.2 Pontosság
Az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

4.3. Célhoz kötöttség
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Felhasználót
tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4. Megfelelőség
Az Adatkezelő a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy
felel.

4.5 Korlátozott tárolhatóság
A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Felhasználók azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

4.6. 16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme
A 16. életévét be nem töltött személy Felhasználó Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén
kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Felhasználóra vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

4.7. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül
harmadik félnek át nem adja.
Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely a Felhasználó
beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos
gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználó elérhető Személyes adatait.

4.8. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek
korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos
érdekét nem sérti.

4.9. A GDPR alapján az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy
közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

5. Az adatkezelés jogalapja

5.1 A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy a Felhasználók személyes adatai mely esetben kezelhetők:

a) a Felhasználó hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően a
Felhasználó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha a Felhasználó gyermek.”

5.2. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infótörvény 5. § (1) bek. a) pont), az Adatkezelő és a Felhasználó közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a GDPR fenti 5.1.b) pontja és a GDPR fenti 5.1.c) pontja. A Felhasználó önként végzett feladat ellátása során lép kapcsolatba az Adatkezelővel, vagy önként regisztrál, vagy önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az Adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza.

5.3 Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy a Felhasználó személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárult.

5.4. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon adatkezelés tekintetében, amelynek jogalapja a GDPR fenti 5.1.a)
pontja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti, valamint a GDPR fenti 5.1.b) és/vagy c) és/vagy 5.1.d)
pontja szerinti adatkezelés jogszerűségét.

5.5. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6. Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes Weblapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az
Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

5.7. Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

6. Az adatkezelés célja
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatkezelés célja elsősorban a Weblapok, illetve az Expertvino üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, kereskedelmi szerződéses
kapcsolatainak létrejötte, teljesítése.
Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

● a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás

● a Felhasználó számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson

● az Adatkezelő és a Felhasználó közötti, az Adatkezelő tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése

● díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás

● az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása

● elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan
összesítéseket használ fel

● A Felhasználó külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás

● a Felhasználó jogainak védelme.

7. Az adatok forrása
Az Adatkezelő kizárólag a Felhasználók, vagy a Felhasználók szolgáltatását (munkáját) igénybe vevő jogalanyok által az ügylet előkészítés/teljesítése
érdekében megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.
Az adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.

8. A kezelt adatok köre
A Adatkezelő kizárólag a 8. pont szerint megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:
Az Adatkezelő által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

● Regisztrációhoz szükséges adatok: A Weblapokon, illetve az Expertvino használatához szükséges regisztráció keretében a Felhasználó vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, jelszavának megadásával teszi lehetővé a webshopból történő vásárlást.

● Marketing célú megkeresések során megadott adatok: Az Adatkezelő által végzett marketing célú megkeresések során a Felhasználó megadja a nevét, e-mail címét. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.

● Szakmai oktatáson való részvétellel kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő által biztosított Borszakmai oktatáson való részvétellel kapcsolatos megkeresés
során a Felhasználó megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezelés
elsődleges célja tájékoztatás nyújtása, szerződés teljesítése.

● Beszállítók adatai: az Adatkezelő a beszállítóival valló üzleti együttműködés során, adatkezelés esetében a Felhasználó megadja a Felhasználó nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a szerződések teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése.

● Közvélemény kutatás során megadott adatok: az Adatkezelő által végzett közvélemény kutatások során sor kerül a Felhasználó által megadott adatok
kezelésére, nyilvántartására és felhasználásukra a későbbiekben. Az ilyen adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont alapján jogosult.

● Feltöltött iratok. A Felhasználók lehetősége, bizonyos esetekben kötelezettsége áll fenn bizonyos személyi okmányokról) képeket feltölteni. Az Adatkezelő javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 10. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a felek közti jogügylet létrejöttéhez nem szükséges és az Adatkezelő által nem kért személyes adatok. Amennyiben a Felhasználó személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Weblapok és az Expertvino szolgáltatásainak nyújtása.

● Számlázási adatok. Amennyiben a Felhasználó ellenértéket teljesít az Adatkezelő részére, az Adatkezelő kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz
kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja
részben a Felhasználó hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.

● Hitelesítés során megadott adatok, iratok. A Felhasználóknak lehetőségük, az Adatkezelő által meghatározott esetekben kötelezettségük áll fenn arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbi 11. pontban írtak szerint. Az iratok kezelése a 11. pontban írtak szerint történik. Az adatkezelés célja a Felhasználó
személyének az ellenőrzése.
A fentieken túl az Adatkezelő kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.

9. Az adatkezelési folyamat leírása
Az adatok forrása a Felhasználó, aki az adatokat (i) az esetleges regisztráció során és/vagy (ii) a jogügylet előkészítése, létrejötte vagy teljesítése során
és/vagy (iii) a hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése szerinti közvetlen megkereséssel kapcsolatos nyilatkozat megtétele során adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
A Felhasználó az adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt.
A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelő által kért adatokon kívül jogosult más adatok
megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett promóción és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál a Weblapokon, illetve az Expertvinoban, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

10. Okiratokkal kapcsolatos adatkezelés
A Weblapokon, illetve az Expertvinoban szereplő kötelező felhívás esetén kötelezettség áll fenn arra, hogy a Felhasználó az Adatkezelő rendelkezésére
bocsássa személyes okmányait a felek közti jogügylet létrejöttének elősegítése érdekében.
A Felhasználónak– kivéve amennyiben az Adatkezelő azt kötelezően előírta - lehetősége van arra, hogy az okiratokat a személyes adatok törlésével tegye közzé. Amennyiben a Felhasználó az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához.
Amennyiben az Adatkezelő az okiratok személyes adatokkal történő közzétételét nem írja elő, és lehetőséget biztosít az adatok törlésére, az esetleges
közzétételért az Adatkezelőt semmilyen felelősség nem terheli.

11. Hitelesítés
A hitelesítési folyamat célja az, hogy az Adatkezelő meggyőződhessen a Felhasználó személyének valódiságáról. Az Adatkezelő ellenőrzi, hogy a megjelölt regisztrációt, illetve szerződéskötési szándékot jelző Felhasználó valóban természetes személy. Az ellenőrzést követően az Adatkezelő a fotókat, adatokat a Weblapokról, illetve az Expertvinoból törli, kivéve a profilfényképeket, de azokat az adatkezelés jogalapja megszűnéséig egyéb tárhelyen tárolja. Az adatkezelés célja a Felhasználók hitelesítése, valamint a jogügylet létrehozása, létrejöttét követően jogszerű teljesítésének elősegítése.

12. Reklámozási célú adatkezelés, hírlevelek küldése
Amennyiben a Felhasználó hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és számára a közvetlen
megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

13. Cookie-k
Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzítheti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a
számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók
össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Weblap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weblapok üzemeltetőjét segítik a Weblapok optimalizálásában, abban, hogy a Weblapok szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

● elemzik a Weblapok használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a Felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

● figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weblapokon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását
eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek.
Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.
Az Adatkezelő a cookie-kat felhasználhatja arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A Felhasználóknak lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weblapok működése nem teljes értékű.

14. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az
adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani,amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

15. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az
Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók
további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe,
akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és a Felhasználók jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az Adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelöli.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
• ...............................................
• dr.Pozsgay Gábor Ügyvéd
• Könyvelő..................

16. Külső szolgáltatók
Az Adatkezelő Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy az Adatvédelmi Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.
Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról az Adatvédelmi Tájékoztató keretében tájékoztatja az Felhasználókat.
Külső szolgáltatók:
• .......................................
• Apple Store.....................
• Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
• Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA)

17. Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelőintézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Az Adatkezelő a fentiek keretében:

● gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

● megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről;

● intézkedik a vírusvédelemről.

18. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Személyes adatot törli,

a) Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

b) Amennyiben a Felhasználó kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével).
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését a Felhasználó kérheti. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő
jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

c) Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.

d) Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
A törlés megtagadható (i) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (ii) jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges.

e) Azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.
Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja
annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél
adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

19. A Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai

19.1. Az Adatkezelő a Felhasználót a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A Felhasználó emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
A Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, a Felhasználó
személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. A Felhasználót megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

19.2. A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

19.3. A Felhasználó a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti az Adatkezelőt, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő a Felhasználót a törlésről tájékoztatja.

19.4. A Felhasználó az Infótörvényben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

19.5. A Felhasználó tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy az Adatkezelőnek az .............................. címre küldött e-mailben.

19.6. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének az Adatkezelő általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

19.7. A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

19.8. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

19.9. A Felhasználó a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.

19.10. A Felhasználó panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu; Weblapok:www.naih.hu) is. A Felhasználó jogosult jogainak megsértése esetén az Infótörvény. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználó részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

ADATKEZELÉS